Теоретичні дослідження у психології

В выпусках сборника публикуются работы специалистов в области методологии и теории психологии.

Составители персонально приглашают авторов опубликовать свои статьи

 

 

 

 

Июнь 2024

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія. Сост. В.О. Мєдінцев. Том 21. 2024. 82 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том 21

Частина 1. Філософія та методологія психології

   
М. Еронен, Дж. Ромейн. Філософія науки і формалізація психологічної теорії

 
О. А. Бреусенко-Кузнєцов. Теоретична та прикладна психологія: методологічна криза

 
V. A. Medintsev On the integration accounts in psychology

 

Частина 2. Нові теорії

   
Майкл Дж. Вуд, Карен М. Дуглас. Онлайн-спілкування як вікно в конспірологічні світопогляди

 

Частина 3. Коментрі до публікацій

   
V. A. Medintsev. Are we moving forward or are we marking time?

 
 

 

 

Март 2024

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія. Сост. В.О. Мєдінцев. Том 20. 2024. 77 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том 20

Частина 1. Філософія та методологія психології

   
Шимон Едельман. Шість викликів теоретичній та філософськый психології

 
V. A. Medintcev. Methodological problems with defining the concept of psychological property

 
Х. С. Сетра. Наука як професія в епоху Великих Даних: філософія науки, що стоїть за Великими Даними та майбутня роль людства в науці

 

Частина 2. Нові підходи до відомих теоретичних проблем

   
S. V. Malanov. From action analysis to the theory of thinking

 

Частина 3. Інтеграція у психології

   
N.V. Papucha, E.S. Medvid. Human psychology: is there a way out of the crisis?

 
 

 

 

Ноябрь 2023

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія. Сост. В.О. Мєдінцев. Том 19. 2023. 107 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том 19

Частина 1. Загальні проблеми методології психології

   
Лунд Ларс-Гуннар. Психологічна наука у тривимірній Онтології

 
A. A. Breusenko-Kuznetsov, V. A. Medintsev. “On fragile crossings and bridges”: a dialogue about modern problems integration of psychological knowledge

 

Частина 2. Методологічні ракурси концептуалізації особистості

   
V. A. Medintsev. Personal cultural space and personality as its integral quality

 
Дж. Метьюз. Великий виклик психології особистості та соціальної психології: конкуренція, співпраця чи співіснування?

 
М. Перес-Альварес. Психологія як наука про суб'єкт та компортмент: за межами психіки та поведінки

 
 

 

 

Июнь 2023

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія. Сост. В.О. Мєдінцев. Том 18. 2023. 74 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том 18

Частина 1. Психологія у системі наукового знання

   
Дж. Егеланд. Еволюційна психологія і нормальна наука: у пошуку уніфікованої дослідницької програми

 

Частина 2. Питання інтегративної методології

   
O. V. Zavgorodnya. Theoretical guidelines for working out the problem of methodological tools for integrating psychological knowledge

 

Частина 3. Свідомість, інтелект, мислення

   
Зенан Руан. Фундаментальний виклик майбутньої теорії свідомості

 
В. О. Мєдінцев. Варіант інтеграції теорій інтелекту

 

Частина 4. Коментарі до публікацій

   
В. О. Мєдінцев. Про відповідь на «фундаментальний виклик»

 
 

 

 

Март 2023

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія. Сост. В.О. Мєдінцев. Том 17. 2023. 70 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том 17

Часть 1. Перспективы психологической науки

   
S. V. Malanov The Development of Goal Setting: From Evolutionary to Sociocultural Patterns

 
Б. Ханфстінгл, Я. Угер, П. А. Едельсбраннер, У. Детвайлер та Т. Гнамбс. Від «сучасної» до «постмодерної» психології та далі: роздуми та рішення, орієнтовані на майбутнє

 

Часть 2. Вопросы методологии

   
В. О. Мєдінцев Психологічний есенціалізм у науковій практиці

 

Часть 3. Рационализация психологических дискурсов

   
Ф. Кассіолі, М. Балконі Міра вдосконалення: теоретичне та формальне визначення

 

Часть 4.Комментарии к публикациям

   
О. А. Бреусенко-Кузнєцов Про шанобливий операціоналізм та спроби нешанобливого

 
 

 

 

Июнь 2022

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія. Сост. В.О. Мєдінцев. Том 16. 2022. 104 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том 16

Часть 1. Ракурсы теории и методологии

   
Э. Вессонен. Уважительный операционализм

 
С. В. Маланов. Проблема содержания объяснений в психологической практике: от множества гипотез к единой теории

 
В. А. Мединцев. Редукция как методологический инструмент интеграции в психологии

 

Часть 2. Философия психологии

   
А. А. Бреусенко-Кузнецов. Антропология психоанализа и пути её истолкования

 

Часть 3. Комментарии к публикациям

   
В. А. Мединцев. Современный операционализм в интеграционной перспективе

 
 

 

 

Март 2022

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія. Сост. В.О. Мєдінцев. Том 15. 2022. 100 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том 15

Часть 1. Ракурсы теории и методологии

   
В. А. Мединцев. Методологические инструменты интеграции психологического знания

 
     

Часть 2. Рубежи психологического знания

   
Г.С. Прыгин. Биологическое происхождение сознания в теории Р. Пенроуза (критический анализ)

 
Б. Хоммель, Л. С. Сользано. Грандиозный вызов: интеграция номотетического и идеографического подходов к человеческому познанию

 
І. Г. Тітов. Світогляд особистості: психологічна структура та функції

 
     

Часть 3. Комментарии к публикациям

   
А. А. Бреусенко-Кузнецов. Господство, творчество, свобода, искушение

 
 

 

 

Ноябрь 2021

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія. Сост. В.О. Мєдінцев. Том 14. 2021. 131 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том 14

Часть 1. Ракурсы теории и методологии

   
С. В. Маланов. От предметности психических функций к предметному содержанию психологии

 
В. В. Рибалка. Мультіперсональний діалог як синергетичний спосіб життєдіяльності особистості, цивілізації та створеної ними ноосфери: визначення проблеми та методологічних підходів до її вирішення

 
     

Часть 2. Философия психологии

   
Р. М. Нагдян. Состояния сознания, проблема наблюдателя, познание (или о единстве трансцендентальной психологии, физики и философии)

 
М. Кронфельднер. Свобода, которую мы имеем в виду: причинно-следственная независимость творчества и академической свободы

 
     

Часть 3. Комментарии к публикациям

   
В. А. Мединцев. Продвигаемся вперёд или топчемся на месте?

 
 

 

 

Июнь 2021

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія / Сост. В.О. Мєдінцев. Том 13. 2021. 111 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том 13

Часть 1. Рубежи психологического знания

   
Р.М. Нагдян. Метафизическое единство трансцендентальной психологии и квантовой механики

 
Г.С. Прыгин. Концепция «автономности-зависимости» в категориях и понятиях субъектной реальности и квантовой физики

 
     

Часть 2. Ракурсы теории и методологии

   
А.А. Бреусенко-Кузнецов, В.А. Мединцев. «На хрупких переправах и мостах»: диалог о современных проблемах интеграции психологического знания

 
М. Эронен, Л. Бринмэн. Теоретический кризис в психологии: как продвигаться вперёд?

 
     

Часть 3. Комментарии к публикациям

   
Б.Н. Рыжов. Психология и математика

 
 

 

 

Март 2021

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія / Сост. В.О. Мєдінцев. Том 12. 2021.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том 12

Часть 1.Теория психологии

   
И. Г. Титов. К проблеме закона в постнеклассической психологии

 
М. Эронен, В. Ромейн. Философия науки и формализация психологической теории

 
     

Часть 2. Ракурсы психологической мысли

   
С. В. Маланов. Произвольная и волевая регуляция эмоциональной сферы человека в теоретическом контексте системно-деятельностной культурно-исторической психологии

 
А. А. Бреусенко-Кузнецов. К психологии мировоззренческого спора. Плоская земля или шарообразная: вид с психологической колокольни

 
     

Часть 3. Методология интеграции

   
В. А. Мединцев. Оригинальность методологических инструментов интеграции психологического знания

 
 

 

 

Ноябрь 2020

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія / Сост. В.О. Мєдінцев. Том XI. 2020. 123 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том XI

Часть 1.Теория и методология интеграции

   
В. А. Мединцев. Идея интеграции психологического знания

 
О. В. Завгородня. Предметна область психології в контексті розробки стратегії інтеграції психологічного знання

 
Дж. Метьюз. Большой вызов психологии личности и социальной психологии: конкуренция, сотрудничество или сосуществование?

 
     

Часть 2. Комментарии к публикациям

   
В. А. Мазилов. Объяснение и понимание в психологической науке. Ответ В. А. Мединцеву

 
Г. С. Прыгин. К проблеме использования понятийного аппарата физических наук в методологических исследованиях

 
     

Часть 3. Психология и общество

   
В. В. Рыбалка, А. П. Самодрин. Методологические особенности онлайн-исследования философских, психологических и педагогических проблем пандемии covid-19 и уроки для образования и общества

 

 

 

 

 

Июнь 2020

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія / Сост. В.О. Мєдінцев. Том X. 2020. 147 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том X

Часть 1.Рубежи психологического знания

   
В.А. Мазилов. Проблема теоретического метода в психологии

 
С.В. Маланов. О двух исходных основаниях выделения предмета исследования и построения общепсихологической теории

 
     

Часть 2. Методология интеграции

   
В.А. Мединцев. Проектирование структур психологических взаимодействий как решение локальных интеграционных задач

 
И.Г. Титов. Феномен личности в проблемном поле гуманитарных наук: методологические ориентиры интегративного понимания

 

Часть 3.  Психологические ракурсы техноэволюции

   
Х.С. Сетра. Наука как профессия в эпоху Больших Данных: философия науки, стоящая за Большими Данными и будущая роль человечества в науке

 

Часть 3.  Комментарии к публикациям

   
А.А. Бреусенко-Кузнецов. «Лебедь, щука и рак»: проблема единства психологической упряжки в рамках трёхмерной Онтологии

 
В.А. Мединцев. Методологические ракурсы исследований мистического опыта

 

 

 

 

 

Март 2020

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія / Сост. В.О. Мєдінцев. Том IX. 2020. 104 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том IX

Часть 1. Психологические аспекты духовности

   
Г.С. Прыгин. Мистический опыт как психологическая категория духовности

 

Часть 2. Методология интеграции

   
Л.Я. Дорфман. От дифференциации к интеграции индивидуальности человека. Сообщение 2. Вклады структур и общего в интеграцию индивидуальности

 
В.А. Мединцев. Анализ трудностей интеграции психологического знания

 
А.М. Борги, Ч. Фини (A.M. Borghi and Chiara Fini). Теории и объяснения в психологии

 

Часть 3.  Комментарии к публикациям

   
А.А. Бреусенко-Кузнецов. Онтологически усовершенствованная психология ХХI века? О смысле «материалистической троицы»

 

 

 

 

 

Ноябрь 2019

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія / Сост. В.О. Мєдінцев. Том VIII. 2019. 124 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том VIII

Часть 1.  Рубежи психологии

   
Л.Я. Дорфман. От дифференциации к интеграции индивидуальности человека. Сообщение 1. Вклады свойств и составов в интеграцию индивидуальности

 
Н.В. Папуча, Е.С. Медведь. Анализ возможностей междисциплинарного подхода в психологии

 
Ларс-Гуннар Лунд. Психологическая наука в трёхмерной Онтологии

 

Часть 2. Теория и методология

   
В.А. Мединцев. Процессуальная трактовка методов теоретического исследования

 

Часть 3. Вопросы теории прикладных исследований

   
В.В. Рибалка. Теоретичні, методологічні та інноваційні засади сучасної геронтопсихології

 

Часть 4.  Комментарии к публикациям

   
І.Г. Тітов. До питання про вербальну уяву особистості

 

 

 

 

 

 

Июнь 2019

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія / Сост. В.О. Мєдінцев. Том VII. 2019. 190 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том VII

Часть 1.  Рубежи психологии

   
М. Перес-Альварес (Marino Pérez-Álvarez). Психология как наука о субъекте и компортменте: за пределами психики и поведения

 
С.В. Маланов. К проблеме эволюционного развития психических функций:
от мозга к психике или от психики к мозгу?

 

Часть 2. Методология интеграции

   
В.А. Мединцев. Дисциплинарная структура психологического знания: вариант интегративного описания

 

Часть 3. Ракурсы научно-психологической мысли

   
А.В. Губенко. О соотношении рационального и иррационального в научном эвристическом мышлении

 
А.А. Бреусенко-Кузнецов. Г.Г. Шпет: феноменология «Я», феноменологическая психология коллектива и личности

 
И.Г. Титов. Принципы постнеклассической психологии

 

Часть 4.  Комментарии к публикациям

   
В.А. Мединцев. Методологические контексты научно-психологического объяснения

 

 

 

 

 

 

Март 2019

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія / Сост. В.О. Мєдінцев. Том VI. 2019. 175 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том VI

Часть 1.  Концептуальные проблемы

 
В.А. Мазилов. Объяснение в психологии

Н.В. Папуча, Е.С. Медведь. Психология человека: есть ли выход из кризиса?

Часть 2. Интегративная методология

 
А.В. Губенко. Системно-интегративный подход к психосемантическому анализу научного открытия (на примере специальной теории относительности)

А..Н. Лебедев, В.А. Луцкий. Психология и политика мира
В.А. Мединцев. Научно-психологическое знание: от предстандарта – к интеграционному проекту

Часть 3.  Комментарии к публикациям

 
В.А. Янчук. Ответ на комментарий В.А. Мединцева

С.В. Маланов. К вопросу о поиске психических функций внутри организма

А.А. Бреусенко-Кузнецов. Помним об экзистенции!

 

 

 

 

Ноябрь 2018

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія / Сост. В.О. Мєдінцев. Том V. 2018. 183 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том V

Часть 1.  Философия и методология

 
Ш. Эдельман (S. Edelman). Шесть вызовов теоретической и философской психологии

Б.Н. Рыжов. Системная психология как фундаментальная теория психологии

Часть 2.  Интеграция психологического знания

 
А.А. Бреусенко-Кузнецов. История проектов интеграции психологического знания: осмысление в свете кризисов научной психологии

С.В. Маланов. На пути построения общепсихологической теории:  системно-деятельностная культурно-историческая психология или когнитивная наука?

В.А. Мединцев. Проблемы, решаемые интеграцией психологического знания; направления и ареалы её реализации

О.В. Завгородня. Розробка принципів інтегративно-екзистенційного підходу

В.В. Рибалка. Методологічні проблеми наукової психології та їх  розв'язання на основі використання категорій особистості,  психологічної діяльності, духовності, соціальності

Часть 3.  Комментарии к публикациям

 
Культурно-диалогический интердетерминистский метаподход к анализу психологической феноменологии: теоретико-прикладные возможности (В.А.Янчук)

 

 

 

 

Июнь 2018

 

Теоретичні дослідження у психології: монографічна серія / Сост. В.О. Мєдінцев. Том IV. 2018. 146 с.

[Електронний ресурс]: http://theor-research.georgyball.com ISSN: 2616-6860

Скачать Том IV

Часть 1.  Научное наследие Г.А. Балла

 
В.А. Мединцев. Системное описание вариантов реализации этических составляющих смысла жизни: «Лерш – Балл»

Часть 2.  Аспекты интеграции психологического знания

 
В.А. Янчук. Культурно-диалогический интердетерминистский метаподход к анализу психологической феноменологии: теоретико-прикладные возможности

Аксель Клиреманс (Axel Cleeremans). Грандиозный вызов для психологии: интегрируй и познавай!

I. Titov. An integration of psychological knowledge: postnonclassical context

Jolanta Wilsz. Wpływ sterowniczego mechanizmu psychiki na zachowania jednostki

Часть 3.  Комментарии к публикациям

 
Вплив системи контролю психіки на поведінку індивіда (Й. Вильш)

Некоторые методологические проблемы психологии в контексте наследия Г.А. Балла (А.В. Губенко)

Грандиозный вызов для психологии: интегрируй и познавай! (А. Клиреманс)

 

 

 

Март 2018

 

Теоретичні дослідження у психології.

Збірник статей. Том III. Сост. В.О. Мєдінцев

ISBN 978-617-7377-89-3

Скачать сборник

Часть 1.  Научное наследие Г.А. Балла

 
А.А. Бреусенко-Кузнецов.  Г.А. Балл: интегративно-гуманистический подход в персонологии
О.В. Завгородня,  С.О. Копилов.  Творчий спадок Г.О. Балла в контексті проблем сучасної психології
М.Д. Няголова.  Вклад Г.А. Балла в рубинштейноведение и методологии психологического гуманизма

Часть 2.  Интеграция психологического знания

 
Ю.Н. Слепко.   Язык науки и проблема интеграции психологического знания и сообщества
В.А. Мединцев.  Вопросы интеграции психологического знания в контексте «тектологии» А. Богданова

Часть 3.  Теории и методы изучения психики

 
С.В. Маланов.  Генетический анализ психических явлений в теоретическом контексте системно-деятельностной культурно-исторической психологии
JolantaWilsz.  Teoria systemu autonomicznego i jej adaptacja do problematyki psychologicznej
Л.И. Шрагина, М.И. Меерович.  Поэтический образ как искусственная система
А.Ф. Корниенко. Сущность психики и психической формы отражения в работах А.Н. Леонтьева и Н.И. Чуприковой
A. Breusenko-Kuznetsov.  Metaphysical theories of personality and the problems of demarcation of scientific theoretical knowledge

 

 

 

 

Ноябрь 2017

 

Теоретичні дослідження у психології

Збірник статей. Том II. Впор. В.О. Мєдінцев

ISBN 978-617-7377-73-2

Скачать сборник

Частина I. Теорія та методологія

 
В.А. Мазилов. Предмет психологии: новая версия
С.О. Копилов. Логіка культури як інтегративна парадигма психологічних досліджень
А.А. Бреусенко-Кузнецов. Проблема опыта в мировых философских традициях и отечественной метафизической психологии
V.A. Medintsev. Prospects for psychological knowledge integration

Частина II. Імплікації теорій

 
Л.І. Шрагіна. Евристичний потенціал системної методології (на прикладі аналізу проблеми вербальної уяви особистості)
О.В. Губенко, М.Ю. Панасенко. Теоретичні засади розвитку творчого мислення школярів за допомогою мовно-лінгвістичних ігор
Е.В. Степура. О влиянии социально-политических факторов на уровень счастья человека


 

 

 

Февраль 2017

 

Теоретичні дослідження у психології

Збірник статей за редакцією Г.О. Балла та В.Л. Зливкова

ISBN 978-966-644-400-7

 

Скачать сборник

Від редакторів

 

Частина I. Системні концепції

 

V. Medintsev, G. Ball. Essentials in S-method for process description

 

Г.А. Балл, В.А. Мединцев. ТМ-метод в описании интеллектуальных процессов

 

М.И. Меерович. Функционально-системная методология и её применение к анализу теорий личности

 

Л.З. Левит (Беларусь). Десять аргументов в поддержку личностно-ориентированной концепции счастья

 

Jolanta Wilsz (Polska). Systemowe podejście do rozwiązywania psychologicznych problemów człowieka

 

П.П. Дитюк. Активность субъекта и возможности влияния на неё

 

Частина 2. Психологія особистості

 

О.В. Завгородня. Концепція власного життя як складова самосвідомості

 

И.Г. Титов. Мировоззрение в структуре личности

 

С.О. Мусатов. Проблемність формування суцільної системи знань у психології

 

О.Ф. Бондаренко. Рецензія на монографію С.О. Мусатова «Особистість: комунікативно-психологічна концепція»

 

Частина 3. Соціальна і політична психологія

 

О.В. Губенко. Трансформації нормативної культури особистості в умовах кризи суспільних норм

 

Л.З. Левит (Беларусь) Альтруизм по-советски: вина и страх вместо эмпатии

 

Частина 4. Історична спадщина і проблеми сучасної психології

 

А.А. Бреусенко-Кузнецов. Метафизическая традиция в психологии личности: инобытие в условиях победы сциентистского проекта

 

С.О. Лукомська. Філософська та психологічна спадщина Львівсько-Варшавської наукової школи

 

M. Nazar, D. Mescheryakov. Cognitive constructs of ukrainian self-identity in the context of informational confrontation